Заличаване на ЕТ

Заличаване на ЕТЗа да се заличи ЕТ поради прекратяване на дейността е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕТ се заличава в Търговския регистър в следните случаи:

  1. при прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина;
  2. при смъртта му;
  3. при постановяването му под запрещение;

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следното:

  • Изготвяне на необходимите документи за заличаване на фирмата, съгласно закона;
  • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
  • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат;