Регистрация на фирма – регистрирайте новата си фирма с помощта на ЕМПРЕСИ ЕООД

Регистрация на фирмаДошъл е моментът, в който сте уточнили новия си бизнес план. Пълни сте с идеи и искате да ги реализирате най-скоро. Единственото което Ви остава е да преминете процедурата по регистрация на фирма.

Неизбежно си задавате въпроса „Каква фирма да регистрирам – ЕТ, ЕООД или ООД?” Оттук нататък следва лабиринт от правила и такси, в които и най-интелигентният човек би се загубил. Би Ви отнело много време да четете неактуални форуми и статии, и да преглеждате закони и сайтове на институции, за да постигнете успешна регистрация на фирмата си.

Емпреси ЕООД работи с екип от специалисти, които ще Ви консултират правно-счетоводно и ще ви предложат съобразно Вашите изисквания и индивидуални нужди подходящата за Вас фирма. Тя ще бъде съобразена както със спецификата на Вашата дейност, така и с по-нататъшното водене на счетоводството, така че да Ви спести изразходването на ненужни средства, а така също и да отговаря на изискванията на закона. Правните консултации винаги са съобразени с препоръките на счетоводител във връзка с последиците в данъчното облагане, които ще настъпят от избраната от Вас фирма, която ще си изберете да регистрирате.

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следните услуги, свързани с регистрация на фирми:

  • Консултация какъв тип дружество да изберете /ЕТ, ЕООД или ООД/;
  • Изготвяне на необходимата документация за фирмата Ви;
  • Заплащане в банката на необходимите държавни такси;
  • Съпровождане до нотариус за заверка на подписа;
  • Подаване на необходимите заявления в Търговския регистър;
  • Ще Ви спестим ценно време и средства, като с нашите знания и умения ще извършим успешно цялата процедура по регистрация вместо Вас.

Оттук може да се запознаете с процедурите и разходите за регистрация на фирма.

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ООД

Ако искате да спестите време, може да започнем с попълването на документите за Вашата нова фирма и без да е необходимо да идвате и чакате в офиса. Изпратете предварително на е-mail info@empressi.com следната информация:

•    данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
•    данни на управителя/управителите;
•    желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
•    име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
•    седалище и адрес на управление на фирмата;
•    желан размер на капитала (минимумът по закон е 2 лв. за ООД и ЕООД).

По този начин ще се изготвят предварително Вашите документи, а Вие ще трябва само да ги прегледате и подпишете в офиса.