Цени на услугите

Ако желаете документите Ви да бъдат готови още в момента, в който пристигнете в офиса ни, попълнете формата за онлайн заявка.

Клиентите на Емпреси ЕООД заедно с регистрацията на фирма получават и ваучери за стартиращ бизнес в размер от 50 до 100 лв. от нашите партньори. Разгледайте страницата с бонуси.

 

онлайн заявка                                          Бонуси

 

Долупосочените цени включват: държавна такса, нотариус и хонорар за услугата.

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНА Цена с oнлайн заявка или записан час на 0896 610 806
Регистрация на ЕООД 240лв. 210лв.
Регистрация на ООД 240лв. 210лв.
Регистрация на ЕТ 130лв. 115лв.
Регистрация на Е/ООД със собственик българско ЮЛ 320лв.
Регистрация на Е/ООД със собственик чуждестранно ФЛ 350лв.
Регистрация на Е/ООД със собственик чуждестранно ЮЛ 500лв.
Регистрация по избор по ЗДДС 100лв.
ПРОМЕНИ ПО ПАРТИДА НА ФИРМАТА ЦЕНА
Прехвърляне на дружествени дялове 250лв.
Прехвърляне на търговско предприятие 280лв.
Промяна на: адрес, предмет на дейност, име на фирма 150лв.
Промяна на управител 180лв.
Увеличаване на капитала на Е/ООД 180лв.
Наследяване на търговско предприятие на починал ЕТ 280лв.
Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник 280лв.
Заличаване на ЕТ 150лв.
Ликвидация на Е/ООД /включва обявяване на покана до кредиторите/ 300лв.
Заличаване на Е/ООД 180лв.
Обявяване на ГФО 80лв.
ДРУГИ УСЛУГИ ЦЕНА
Удостоверение от Търговския регистър 20лв.
Откриване на набирателна сметка вместо Вас 30лв.
Подаване на Уведомление пред НАП 40лв.
Подаване на Уведомление пред НОИ 40лв.
Изготвяне на търговско пълномощно 25лв.